Reglament General de Protecció de Dades

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/670, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) us informem que les vostres dades d’identificació personal s’incorporaran en un fitxer automatitzat i/ o manual del qual n’és titular l’Associació d’Amics de la Música d’Avinyó i seran tractades sobre la base de la política de confidencialitat de l’entitat , amb la finalitat d’administració i gestió de la relació existent entre les parts, dintre de les finalitats legítimes de l’Associació. Les vostres dades no se cediran a tercers. Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, cancel·lar-les, oposar-vos al seu tractament i sol·licitar-ne la seva limitació, enviant la vostra sol·licitud mitjançant correu electrònic a l’adreça info@festivaltema.cat (art. 15 a 22 RGPD). Presto el consentiment perquè les meves dades puguin ser tractades per a la finalitat esmentada.